JAUNUMI

Successful habitat restoration in “Ziemeļu Mires” Nature Reserve

In April, 2019, after snow melting, raised bog restoration area of “Ziemeļu Mires” Nature Reserve was visited to evaluate success ...
Lasīt visu

Biotopu atjaunošanas sekmes dabas liegumā “Ziemeļu purvi”

2019. gada aprīlī pēc sniega nokušanas apsekota dabas lieguma “Ziemeļu purvi” daļa, kur LIFE projekta “Mitrāji” ietvaros 2018. gada rudenī ...
Lasīt visu

From mire berries to climate

On March 20, 2019, LIFE "Wetlands" project leader Māra Pakalne gave interview to Latvijas Radio 1 broadcast "Zināmais nezināmajā". Information ...
Lasīt visu

No purva ogām līdz klimatam

2019. gada 20. martā Latvijas Radio 1 raidījumā “Zināmais nezināmajā” bija dzirdama intervija ar LIFE Mitrāji projekta vadītāju Māru Pakalni ...
Lasīt visu

LIFE projekta vadītāja sniedz ziņojumu Slīteres nacionālā parka konsultatīvajai padomei

2019. gada 20. martā projekta vadītāja dr. biol. Māra Pakalne informēja Slīteres nacionālā parka konsultatīvo padomi par LIFE+ projekta "Mitrāji" ...
Lasīt visu

Leader of LIFE project “Wetlands” reports of success to Slītere National Park advisory committee

On March 20, 2019, the LIFE+ project "Wetlands" leader, dr. biol. Māra Pakalne informed the advisory committee of Slītere National ...
Lasīt visu