JAUNUMI

LIFE projekta vadītāja sniedz ziņojumu Slīteres nacionālā parka konsultatīvajai padomei

2019. gada 20. martā projekta vadītāja dr. biol. Māra Pakalne informēja Slīteres nacionālā parka konsultatīvo padomi par LIFE+ projekta "Mitrāji" ...
Lasīt visu

Leader of LIFE project “Wetlands” reports of success to Slītere National Park advisory committee

On March 20, 2019, the LIFE+ project "Wetlands" leader, dr. biol. Māra Pakalne informed the advisory committee of Slītere National ...
Lasīt visu

LIFE+ project “Wetlands” multimedia and photo exhibition in Botanic Garden of the University of Latvia

From March 8th, 2019, the multimedia and photo exhibition prepared in framework of LIFE+ project “Wetlands” supplements another photo exhibition ...
Lasīt visu

LIFE+ projekta “Mitrāji” multimediju un fotogrāfiju izstāde LU Botāniskajā dārzā

No 2019. gada 8. marta LIFE+ projekta “Mitrāji” ietvaros sagatavotā multimediju un fotoizstāde papildina cita LIFE projekta “Peat restore” fotoizstādi, ...
Lasīt visu

Latvijas Universitātes 77. starptautiskajā konferencē LIFE+ projekts “Mitrāji” dalās pieredzē par sfagnu reintrodukciju

Latvijas Universitātes 77. starptautiskās konferences ietvaros 2019. gada 7. februārī LU Botāniskajā dārzā norisinājās Augu selekcijas un introdukcijas sesija. Tajā ...
Lasīt visu

Publicēts projekta kopsavilkums

LIFE+ projekta "Mitrāji" mērķi, uzdevumi un rezultāti apkopoti un publicēti bukletā, kas pieejams drukātā formātā, elektroniski šeit  un projekta mājaslapā ...
Lasīt visu