KONFERENCE PAR MITRĀJU AIZSARDZĪBU UN APSAIMNIEKOŠANU

PUBLICĒTS: 01. 02. 2017

LIFE+ projekta “Mitrāji” komanda aicina piedalīties starptautiskā konferencē par mitrāju aizsardzību un apsaimniekošanu. Konference notiks Rīgā no 11. līdz 12. jūlijam.

Reģistrācija

Reģistrācija konferencei ir slēgta.

Programma

11.07.2017.

9.30 Registration.
10.00 Toms Andersons, University of Latvia. Opening of the Conference.
10.10 Māra Pakalne, University of Latvia. Wetland conservation and management in Latvia.
10.30 Jüri-Ott Salm, Marko Kohv, Estonian Fund for Nature. LIFE Mires Estonia, Raised bog restoration experience in Estonia.
10.50 Nerijus Zableckis, Lithuanian Fund for Nature. LIFE Aukštumala (Lithuania).
11.10 Coffee break, poster session.
11.40 Karen Poulsen, Peter Hahn, Danish Nature Agency. Restoration of a 5.000 ha raised bog – an example from Denmark.
12.00 Andrew Cole, Natural England. Peatland restoration in LIFE Cumbria BogLIFE project (United Kingdom).
12.20 Reijo Hokkanen, Parks & Wildlife Finland. Peatland restoration experience from Finland.
12.40 Andrey Sirin, Institute of Forest Science Russian Academy of Sciences. Peatland diversity and restoration in Russia.
13.00 Lunch.
14.00 Olga Galanina,  St.Petersburg University. Diversity of mire types in karst landscapes (Arkhangelsk region, Russia).
14.20 Agnese Priede, Nature Conservation Agency. Recently developed Mire Restoration Guidelines for Latvia.
14.40 Viktar Fenchuk, APB-BirdLife Belarus. Large scale peatland restoration projects in Belarus – outcomes and challenges.
15.00 Meelis Tambets, Mart Thalfeldt, Eesti Loodushoiu Keskus. Freshwater habitats in Estonia and LIFE.
15.20 Ab Grootjans, Leslaw Wolejko, Oļģerts Aleksāns, Māra Pakalne. Wetland research in Slītere National Park (Latvia).
15.40 Oļģerts Aleksāns, University of Latvia. Hydrological studies and monitoring within the LIFE project Wetlands (Latvia).
16.00 Coffee break, poster session.
16.30 Dominik Zak, Jörg Gelbrecht, Bärbel Tiemeyer, Rob McInnes, Jürgen Augustin, Anke Günther, Gerald Jurasinski, Germany. How to manage and monitor carbon sequestration in rewetted peatlands.
16.50 Franziska Tanneberger, Andrey Sirin. Peatland conservation in Europe and the European Mires Book.
17.10 Introduction to the field trip, presentation of a project movie.
17.30 Closing remarks.
19.30 Social evening in the Botanical Garden of the University of Latvia, Kandavas Street 2, Riga (https://goo.gl/zwJUoC).
12.07.2017.
9.00 Departure from Riga, Bellevue Park Hotel, Slokas Street 1, Riga (https://goo.gl/LEu4b5).
9.30 Field trip to Melnais Lake Mire Nature Reserve.
13.00 Lunch break.
14.00 Field trip to Sudas-Zviedru Mire in Gauja National Park.
17.00 Field trip to Raunas Staburags Nature Reserve.
19.30-20.00 Arrival in Riga, Bellevue Park Hotel, Slokas Street 1, Riga (https://goo.gl/LEu4b5).

Konferences otrajā dienā, 12.jūlijā tiks organizēta ekskursija uz Gaujas nacionālo parku, Raunas Staburagu un Melnā ezera purvu. Ekskursijas dalībniekiem būs iespēja apskatīt tādus mitrāju biotopus kā Aktīvi augstie purvi (7110), Degradēti augstie purvi, kuros iespējama vai noris dabiskā atjaunošanās (7120), Pārejas purvi un slīkšņas (7140) un Avoti, kuri izgulsnē avotkaļķus (7220*).

Dabas liegums “Melnā ezera purvs” ir viena no LIFE projekta “Augstie purvi” (2010-2013) projekta vietām. Projekta ietvaros purvā tika veikta hidroloģiskā režīma stabilizēšana. Melnā ezera purvā sastopamas dažādas putnu sugas, piemēram, ūpis Bubo bubo, purva tilbīte Tringa glareola un ormanītis  Porzana porzana.

Sudas-Zviedru purvs ir Gaujas nacionālā parka lielākais purvs, tas aizņem 2575 hektārus lielu platību. Šeit sastopamas vairākas retas un aizsargājamas augu un dzīvnieku sugas, piemēram, ciņu mazmeldrs Trichophorum cespitosum, kas ierakstīts Latvijas Sarkanās grāmatas III kategorijā, kā arī iekļauts Īpaši aizsargājamo sugu sarakstā.

Dabas liegumā “Raunas Staburags” atrodas unikāls objekts – saldūdens kaļķieža krauja, kas sasniedz 3,5 m augstumu un 17 platumu. Staburags ir nozīmīga kaļķainu augteņu sūnu atradne, tur sastopamas tādas sugas kā mainīgā avotspalve Palustriella commutata un paparžu dzīslenīte Cratoneuron filicinum. 

Norises vieta

Konference notiks Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā (http://www.tornakalns.lv/) Rīgā, Jelgavas ielā 1 (https://goo.gl/mCF20g).

Nozīmīgi datumi

Pirmais cirkulārs – jānvāris

Otrais cirkulārs – februāris

Reģistrācija – februāris-maijs

Trešais cirkulārs – maijs

Ceturtais cirkulārs – jūlija sākums

 

Ja Jums ir kādi jautājumi par konferenci, rakstiet e-pastu projekta sabiedrisko attiecību speciālistei Martai Baumane marta.baumane@lu.lv vai zvaniet 29156223.

 

Konference tiek rīkota LIFE+ projekta “Prioritāro mitrāju biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā” LIFE13 NAT/LV/000578 ietvaros. Projektu finansē Eiropas Komisija un Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija.

Projektu īsteno Latvijas Universitāte un sadarbības partneri – SIA „RIDemo”, SIA „E Būvvadība”, nodibinājums “Moderno tehnoloģiju attīstības fonds“, Igaunijas dabas fonds (SA Eestimaa Looduse Fond) un Dipholcas purva apvienība (BUND Diepholzer Moorniederung).

Augstais purvs miglā Foto: M.Pakalne.

Augstais purvs miglā. Foto: M.Pakalne.

Raunas Staburags. Foto: M.Pakalne.

Raunas Staburags. Foto: M.Pakalne.

Melnā ezera purvs. Foto: A.Slišāns

Melnā ezera purvs. Foto: A.Slišāns